2009, Bohunka Koklesová (SK)

Miro Švolík: A lietať

Fotografie Mira Švolíka sú plné humoru, hravosti i láskavosti. Poetickou atmosférou formuluje autor malé životné pravdy, ktoré v sebe nesú autobiografické črty.

Fotograf Miro Švolík je ústrednou osobnosťou tzv. Slovenskej novej vlny. Išlo o skupinu slovenských fotografov, ktorí sa v 80. rokoch 20. storočia veľmi razantne presadili na pražskej fotografickej scéne. Razantnosť, s akou vstúpili na pole fotografie, súvisela najmä so zmenou myslenia a uvažovania o fotografií a to v tendenciách postmoderny. Postmoderným fotografiám predchádzali silné prúdy dokumentárnej a konceptuálnej fotografie, ktoré komentovali sociálne a politické skutočnosti v období normalizácie. Postmoderná fotografia 80. rokov sa zbavuje akéhokoľvek komentovania politiky. Stojí vo formálnom i obsahovom protiklade voči fotografii 70. rokov. Jednoducho povedané fotografia „chcela byť odrazu s niečím iným“. Byť s niečím iným znamenalo nekomentovať bezprostrednú skutočnosť okolo nás, ale vytvárať si svoj vlastný svet plný príbehov, mýtov, osobných predstáv a fantázií.

Inscenované fotografie

Fotografia A lietať pochádza z rozsiahleho cyklu fotografií Mira Švolíka Môj život človeka (1987). Fotografia je inscenovaná, čo znamená, že záber je dopredu premyslený, scéna vytvorená a postavy sú zrežírované tak aby mohla vzniknúť fotografia. Takáto fotografia nepočíta s vrcholným okamihom, alebo momentom náhody, jej podoba je dopredu jasná. Proces vzniku sa podobá práci divadelníka, filmára či režiséra. Vizuálny rukopis Švolíka je postavený na fotografovaní scény z vtáčej perspektívy (z výšky) a jednotlivé objekty sú autorom „kladené“ priamo na zem. Tým autor úplne vynecháva akúkoľvek perspektívu v obraze, radenie predných a zadných plánov. Priestor vo fotografii je plošný, podobne ako detská kresba tvorená na jeden plán. V osi fotografie sa nachádza strom, ktorý tvorí osamelý motív v neutrálnej skôr len tušenej krajine. Je však veľmi podstatný pre ilúziu letu malej čiernej postavy s bielymi krídlami. Fotografia A lietať vychádza z osobných životných pocitov autora, popri tom ako sa naučil chodiť, ako spoznal svoju ženu a mal s ňou niekoľko detí, ako sa vybral do sveta, sa pokúsil vzlietnuť, tak ako každý z nás. Sú obdobia v živote človeka, ktoré nás ľahko nadnášajú, robia nás šťastnejšími a slobodnejšími. Sú však zväčša veľmi krátke a vzácne.

Výstava 80. roky

Ak by ste si chceli tieto vzácne okamihy v živote človeka pripomenúť na fotografiách Mira Švolíka, oplatí sa navštíviť momentálne pripravovanú reprezentatívnu výstavu 80. roky slovenského výtvarného umenia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Výstava bude sprístupnená v apríli 2009.

Bohunka Koklesová
Autorka je historička umenia

(text bol publikovaný v novinách SME, 5. 3. 2009)


Copyright © 2007 - 2023, Miro Švolík